Гореща линия за сигнали

София Мед се ангажира да насърчава култура на честност, прозрачност и отчетност, която изисква възможно най-високи стандарти на професионално и етично поведение от всички служители и бизнес партньори. За да затвърдим предотвратяването на неправомерни действия и неетичното и престъпно поведение, искаме да сме сигурни, че всеки човек, в който се е породило подозрение относно етични проблеми, свързани с дейността на нашата компания, може да изрази загриженост (анонимно, ако желае) без страх от отмъщение.

За тази цел установихме сътрудничество с независима, хоствана на външен сървър гореща линия за сигнали за нередности (EthicsPoint), за да улесним и направим по-сигурно съобщаването на даден проблем.  

Защо да подам сигнал?

Платформата EthicsPoint съществува с цел получаване на сигнали по телефона или по интернет. Стремим се да реагираме бързо и поверително на всеки сигнал за неправомерно поведение. Ангажирани сме да работим винаги по най-високите етични стандарти. По този начин се стремим да осигурим прекрасно място за работа, да бъдем добри фирмени граждани и да стимулираме стойността за нашите акционери.

За какво да подам сигнал?

За всяко притеснение или подозрение, което включва неподходящо, неетично или незаконно поведение, което носи риск за други хора, като например нашите служители и бизнес партньори, за околната среда или за всеки въпрос от обществен интерес.

Това може да включва всякакви въпроси като:

 • корупция,
 • подкуп,
 • конфликти на интереси,
 • измама,
 • тормоз и дискриминация,
 • здраве и безопасност при работа,
 • замърсяване на околната среда,
 • антиконкурентни практики
 • нарушения на неприкосновеността на личните данни.

Кой може да подаде сигнал?

 • служители,
 • бизнес партньори
 • всяко лице, което е запознато или е наясно с информация, включваща неподходящо, неетично или незаконно поведение, свързано с дейността на нашата компания
 • всяко лице, което подозира че е нанесена вреда на обществен интерес, свързан с дейността на нашата компания

Как да подам сигнал?

За да подадете сигнал за загриженост за нередности можете да се свържете с EthicsPoint Platform по няколко начина, като щракнете тук.

Независимо кой начин ще изберете, за да се свържете с EthicsPoint Portal, ще ви бъде предоставен уникален номер за докладвания случай, който трябва да запазите, за да получите обратна връзка.

 

Сигналите се въвеждат директно на защитения сървър на EthicsPoint Portal, за да се предотврати всяка възможна грешка по отношение на сигурността. Порталът EthicsPoint предоставя тези сигнали само на независимата комисия по етика, която е отговорна за оценяването на сигнала въз основа на вида на нарушението и местоположението на инцидента. Всеки от тези получатели на сигнали е преминал обучение за запазване на сигналите при максимална степен на поверителност.

Ние действаме почтено във всичко, което правим. Ние се доверяваме един на друг, за да можем да дадем най-доброто от себе си и да бъдем индивидуално отговорни за нашата работа, като същевременно си взаимодействаме по професионален начин и с уважение един към друг. Имаме колективен стремеж към върхови постижения и постоянно мислим за нови и иновативни начини на работа.

Manage Cookie Preferences