Качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

София Мед произвежда валцовани и екструдирани продукти от мед и медни слави, които намират широко приложение в продуктите на много брандове. Традиция – по отношение но ценностите, прогрес – по отношение на технологии, продукти и услуги. Ние интегрираме във всичките си бизнес дейности своите ценности: етично поведение, честност, отговорност и открита комуникация. С цел да запази и засили тази ангажираност, репутацията и успеха на София Мед, ръководството определя корпоративната политика. Фокусът е върху успеха на нашите клиенти и служители.

Нашата визия е да бъдем предпочитаният партньор в производствената индустрия в световен мащаб.

Нашата мисия е да генерираме устойчив растеж и да създаваме стойност чрез отличните постижения на нашите хора, продукти и услуги, и с уважение към околната среда и обществото.

Удовлетвореност от страна на клиентите

Нашите клиенти са наши партньори. Работим заедно за успеха и продължителното съществуване на нашия и техния бизнес. Искаме да разпознаваме на ранен етап изискванията и бъдещите цели на нашите клиенти и да ги реализираме надеждно.

Философия Нула Дефекти

Проблемите и идентифицираните грешки за нас са възможност за иновативност и подобрение. Всеки служител има за задача и правото да допринася за откриването на дефекти и за тяхното отстраняване, както и да произвежда перфектно качество и за избягва или намалява въздействието върху околната следа. От първостепенна важност е превенцията на  дефекти в сравнение с намирането на такива.

Непрекъснато Подобрение

Считаме го за цел и предизвикателство, като винаги се стремим  да надграждаме съществуващото и да развиваме решения за нашите цели   ориентирани към бъдещето чрез непрестанно подобрение. Нашата цел е непрестанно да повишаваме качеството и конкурентноспособността на продуктите и услугите, които предлагаме.

Лидерски умения

Искаме непрекъснато да се адаптираме към новите обстоятелства и да подобряваме управлението на качеството. От политиката по качество сме извлекли корпоративните ни цели и целите, свързани  процесите, които да насърчават директорите и мениджърите да поемат отговорност за постигането на целите ни по качеството и да се идентифицират с нашите ключове ценности.

Растеж

Нашите идеи и знание създават нови продукти и гарантират нашето бъдеще. По този начин искаме да разрешим целите на нашите клиенти и за изпълним техните изисквания и очаквания. Приемаме промените на пазара за шанс да повишим печалбата и способностите си в услуга на развитието и доставянето на иновативни продукти, услуги и решения, които отговарят на нарастващите нужди на клиентите ни.

Запазване на пазарен дял

Искаме да създадем ясно конкурентно предимство за нашите клиенти, както и за себе си, като същевременно бъдем надежден партньор в сферата на опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа. Бихме искали да  гарантираме растежа на нашата компания чрез обслужване на настоящите ни пазари с  иновативни продукти, услуги и решения. Също така, бихме искали да проучваме нови сфери, които надграждат нашите технологии и компетенции, като вземаме предвид интереса на нашите клиенти и другите заинтересовани страни.

Печалба

Целта ни е да генерираме печалба достатъчна за финансиране на постоянния растеж на бизнеса ни, и която да ни доставя редсурси за постигане на целите по качество и други отговорности.

Удовлетвореност на служителите

Квалификацията, информираността и мотивацията на всички служители са ключови фактори за успеха на бизнеса ни. Затова е важно служителите да бъдат информирани и да им се предоставят необходимите знания и умения чрез обучения.

Чрез поставянето на цели, ние се ангажираме с постоянно подобрение. Задължение да прилагана тази политика е на всеки служител в неговата сфера. Политиката по качество е публично достъпна за всички заинтересовани страни и се комуникира от представителя на ръководството.

 

д-р Й.Пападимитриу

юни 2018

Manage Cookie Preferences