Управление на суровините

Нашият отдел Метал контактува и с доставчици на метал от целия свят, за да подсигурява доставките на безопасна суровина за нашето Леярно производство и по-нататъшния плавен процес на производството на мед.

Изключително стриктният процес по селектиране и доставяне на висококачествени медни катоди и метален скрап ни дава възможността да гарантираме високото качество на нашите продукти, както и да показваме едно отговорно и сериозно отношение към опазването на околната среда и природните ресурси.

За подробна информация и контакт с отдел Метал - Игна Соршилова, тел.: +359 2 9606312, e-mail: isorshilova@sofiamed.bg

ПРОДУКТИ НА ФОКУС