Управление на суровините

Нашият отдел Метал контактува и с доставчици на метал от целия свят, за да подсигурява доставките на безопасна суровина за нашето Леярно производство и по-нататъшния плавен процес на производството на мед.

Изключително стриктният процес по селектиране и доставяне на висококачествени медни катоди и метален скрап ни дава възможността да гарантираме високото качество на нашите продукти, както и да показваме едно отговорно и сериозно отношение към опазването на околната среда и природните ресурси.

За подробна информация и контакт с отдел Метал - г-жа Ружа Паронова, тел.: +359 2 9606312 и e-mail: rparonova@sofiamed.com 

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

Manage Cookie Preferences