Milestones

  • История

    1937 КОЦМ АД, комбинат за обработка на цветни метали е основан като частно предприятие. 1947 Предприятието става държавна собственост. Късно през 60-те - 1974 Направена е пълна модернизация. 2000 ХАЛКОР АД – Гърция купува завода и основава новото дъщерно дружество с името С...

    виж повече
  • Финансови отчети

    София Мед представя годишните финансови отчети за периода 2012 - 2021г.

    виж повече
Manage Cookie Preferences