История

1937
КОЦМ АД, комбинат за обработка на цветни метали е основан като частно предприятие.

1947
Предприятието става държавна собственост.

Късно през 60-те - 1974
Направена е пълна модернизация.

2000
ХАЛКОР АД – Гърция купува завода и основава новото дъщерно дружество с името СОФИЯ МЕД АД.

През периода 2000 - 2013 София Мед АД преминава през една мащабна инвестиционна програма на стойност повече от 155 милиона евро. Със своя над 70-годишен производствен опит и направените значителни инвестиции в най-съвременни технологии и know-how, София Мед се превърна в една конкурентноспособна модерна Европейска компания с клиенти в цял свят. Редицата нови проекти, които понастоящем са в процес на изпълнение, ни дадат възможността да разширим още продуктовата си гама, да увеличим капацитета, както и да подобрим качеството на продуктите ни.

МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА

 • first-copper-coil_170x100_crop_478b24840a

  Първият меден рулон

  17.02.1971. Произведен е първият меден рулон в бившия Комбинат за Обработка на Цветни Метали.

 • sofia-med-logo-eng_170x100_crop_478b24840a

  Създаването

  2000. Халкор АД Гърция купува предприятието и създава София Мед АД.

 • sofia-med-eng_170x100_crop_478b24840a

  Инвеститор 1-ви клас

  17.04.2007. София Мед получава от Агенцията за инвестиции към МИЕ Сертификат за Инвеститор 1-ви клас

 • zinc-e_170x100_crop_478b24840a

  Цинк

  2011. София Мед започва производството на цинк

 • sofia-med-air-photo_170x100_crop_478b24840a

  Днес

  София Мед е модердна Европейска компания с клиенти по цял свят.

Manage Cookie Preferences