Профил

СОФИЯ МЕДСофия Мед е производител на широка гама валцовани и пресовани продукти от мед и медни сплави с широко приложение в редица индустрии и в строителството - листове, ленти, плочи, кръгове, дискове, шини, пръти, профили, компоненти, тел. София Мед е част от ЕлвалХалкор* Гърция, който е част от холдинга Виохалко** .

София Мед се намира в София, България. Разположена е на площ от 250,000m2 и има три производства: Леярно, Валцово и Тръбопрофилно. Със своя над 80-годишен производствен опит и направените значителни инвестиции, София Мед се превърна в една конкурентноспособна модерна Европейска компания с клиенти в цял свят, до които компанията достига чрез международната дистрибуторска мрежа на ХАЛКОР.

София Мед работи със системите за управление в областта на качеството, околната среда, безопасните и здравословни условия на труд, както и на енергийната ефективност, които са в съответствие с международните стандарти ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001. Също така, компанията следва насоките на ISO 26000 по социална отговорност.

Широката производствена гама на София Мед отговаря на изискванията на Обединените Европейски Стандарти EN, както и на стандарти като BS, DIN, ASTM, JIS, а също и на специфични други изисквания от страна на клиентите.


___

* ЕлвалХалкор е водещ глобален производител на алуминиеви и медни продукти. Компанията е сформирана през декември 2017 чрез сливането на Елвал - водещ Европейски производител на алуминий, и Халкор - най-големият производител на медни тръби в Европа.

___

** Виохалко е холдингова компания със седалище в Белгия, която обединява различни металообработващи компании по цяла в Европа. Дъщерните компании на Виохалко са фокусирани върху технологичния напредък и научноизследователската и развойна дейност, и са специализирани в производството на алуминий, мед, кабели, стомана и производство на стоманени тръби.

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

Manage Cookie Preferences