Визия, мисия, ценности

Нашата визия е да бъдем предпочитаният партньор в производствената индустрия в световен мащаб.

Нашата мисия е да генерираме устойчив растеж и да създаваме стойност чрез отличните постижения на нашите хора, продукти и услуги, и с уважение към околната среда и обществото.

София Мед интегрира във всичките си бизнес дейности своите ценности: етично поведение, честност, отговорност и открита комуникация.

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

Manage Cookie Preferences