Покривни

Благодарение на отличните им физични свойства и значителни предимства, медта и цинкът се считат за два от идеалните материали, използвани в архитектурата.

Основното им приложение при сградната архитектура е за покриви. Медните и цинкове покриви предлагат несравнима естетика на монументи, музеи, църкви, различни сгради и домове.

Manage Cookie Preferences