Board of Directors

Angel Ganev
Evstratios Stratigis
Lydia Gerdjikova
Ioannis Papadimitriou
Dimitrios Dimitriadis
Athanasios Athanassopoulos
Periklis Sapountzis
Stilianos Theodosiou
Charalambos Vlachoutsikos